NASTANEK DRUŠTVA

Naši predhodniki so se zbrali 13.1.1935 v prostorih gostilne Počivalšek Gvida v Trbovljah in izvolili iniciativni odbor za ustanovitev društva gojiteljev malih živali. Iz zapisnika je razvidno, da je na tem sestanku prisostvovalo 22 bodočih članov društva. Imena vseh priotnih so zapisana v zapisniku. Sestanka se je udeležil tudi urednik revije »Rejec malih živali« gospod Alfonz Inkret, uprvitelj osnovne šole v Šinkovem turnu. Na pobudo Rudolfa Kamnikarja so izvolili pripravljalni odbor za ustanovitev Trboveljskega društva »Rejec malih živali«. Zadolžili so jih, da pripravijo vse potrebno za ustanovitev društva. Za ta sestanek so pripravili tudi osnutek pravil, ki so jih z majhnimi spremembami soglasno potrdili. Pripravljalni odbor je bil zadolžen, da je sprejeta pravila predložil oblasti v potrditev.
Ob ustanovnem občnem zboru društva so se zbrali 7. aprila 1935 na istem mestu. Za prvega predsednika društva so izvolili Rudolfa Kamnikarja. Ustanovili so pododbore za : kozjerejo, kunčjerejo, ptičarje, golobe in perutnino, ter odbor za pse. Iz zapisnikov, ki so nam na voljo je razvidno, da so uspešno delovali do leta 1941, ko je s pričetkom druge svetovne vojne oblast prepovedala delovanje vseh društev.

Na občnem zboru društva smo prejeli sklep, da praznujemo 7.april 1935, kot dan pričetka organizirane reje malih živali v Trbovljah.

Zaradi številnih članov društva, ki živijo izven Trbovlje (Hrastnik, Zagorje, Radeče) se je na občnem zboru dne 8.4.2005 društvo gojiteljev malih živali Trbovlje preimenovalo v Združenje zasavskih gojiteljev malih živali s sedežem v Trbovljah.