OSNOVNI PODATKI

PREDSEDNIK DRUŠTVA : JOŽE BREZNIK

TAJNIK DRUŠTVA: JURE STRNIŠA

BLAGAJNIK: BREDA PERME

MATIČAR : MIHA BENETEK
JURE STRNIŠA

GOSPODAR: MARJAN ŽABKAR

VODJA SEKCIJE ZA KUNCE: MIHA BENETEK

VODJA SEKCIJE ZA GOLOBE: BOŽO SEVNIK

VODJA SEKCIJE ZA PERUTNINO: JOŽE BREZNIK